ziekteverzuim

ziekteverzuim

ZIEKTE VERZUIM

Algemeen
Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers in 2016 kwam tot 3,5 procent. Ter vergelijking: in België ging het verzuim tussen 2010 en 2016 van 4,5 naar bijna 5,5 procent. In Duitsland ging het van iets meer dan 3,5 naar 4 procent in diezelfde periode.

Uit het landelijk onderzoek blijkt dat er een enorme discrepantie zit in het ziekteverzuim als je naar de verschillende branches gaat kijken. Zo zien we dat de zorg een hoog ziekteverzuim heeft net als de staalindustrie.

Verder blijkt uit onderzoek dat wanneer jou organisatie een hoger ziekteverzuim heeft dan 5,3% dat er winst te behalen valt om binnen de organisatie veranderingen aan te brengen. Er zal op diverse lagen onderzoek moeten plaatsvinden om de kern van het probleem op tafel te krijgen.

Een van de belangrijkste punten wat naar boven komt bij organisaties met een hoog ziekteverzuim is dat fusie een grote veroorzaker is. Het is zich letterlijk niet thuisvoelen en bang zijn dat er mensen ontslagen worden. Ook de richting die de (nieuwe) organisatie op wil is vaak lange tijd onduidelijk wat maakt dat men zich verloren voelt.  Wat op de tweede plaats staat is het zich niet gehoord voelen. Wat diverse uitwerkingen heeft. Er ontstaat in het algemeen onverschilligheid. Dit heeft veel effect voor de kwaliteit van het werk.

 

Kennis maken
Graag maken we een afspraak om elkaar beter te leren te kennen. Het is een eerste kennismaking om eventueel in de toekomst zaken met elkaar te doen. Wanneer we met elkaar in zee gaan zullen we dit binnen de gehele organisatie kenbaar maken. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het proces. Vanaf daar gaan we met elkaar lijnen uitzetten om een gronding onderzoek te doen om bij de kern van het (verzuim)probleem te komen. Wanneer er een helder beeld is zal dit uitgebreid met elkaar worden besproken om alvorens samen lijnen binnen de organisatie uit te zetten.

 

Resultaat gericht
Het is belangrijk om te blijven toesten of het ziekteverzuim daalt en om deze nieuwe koers in te laten bedden. Daarom zullen we een traject aangaan met goede nazorg. Immers veranderen is niet zo moeilijk, maar iets laten beklijven heeft tijd en aandacht nodig.