Scholen

Scholen

TRAINING ‘IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET’

 

Introductie

Al jaren zijn scholen met het Ministerie van Onderwijs bezig het probleem pesten aan te pakken. Terecht als we na onderzoek kunnen concluderen dat ruim 15% wel eens slachtoffer is geweest van pesten. De gevolgen van pesten zijn soms ernstig en langdurig,. Niet alleen voor de slachtoffers (waar vaak de aandacht naar uit gaat) maar ook voor degene die zelf pest. Het is daarom zaak pesten op een goede manier aan te pakken of nog beter, te voorkomen.

Wie zijn wij
Door de vele aandacht rondom het thema pesten is er een wildgroei aan trainingen ontstaan. Dit maakt het voor de scholen niet gemakkelijk om een goede keuze te maken. Veel trainingen werken op dezelfde manier. Wij, ‘Oranjebeekgroep’, zijn een organisatie samengesteld uit psychologen, therapeuten, energetische werkers, dansers en ervaringsdeskundigen. Bezieling, passie, en liefde staan bij ons hoog in het vaandel.

Werkwijze
Er is een bewuste keuze gemaakt om psychologen en therapeuten samen te laten werken met dansers en ervaringsdeskundigen. Door deze kruisbestuiving ontstaan er trainingen die een diepere laag raakt, waarbij het tegenovergestelde wordt ervaren, namelijk lichtheid. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je ratio en gevoel eerst los van elkaar koppelt (behandelt) om ze vervolgens met elkaar te laten integreren, er een optimale cohesie ontstaat die diep tot aan de wortel rijkt. De kans op wezenlijke verandering is hierdoor groot. Vanuit een positieve insteek leren kinderen op een andere manier naar elkaar kijken en luisteren: vol vertrouwen in veiligheid, rust en wederzijds respect.

 

Succes bepaalt de school!

Iedere klas heeft zijn eigen specifieke vraag en uitdaging. Wij werken vanuit individuele casuïstiek wat inhoud dat we middels nauwgezet vooronderzoek en vraaganalyse een duidelijk beeld krijgen waar jouw klas behoefte aan heeft. Onze training wordt door deze werkwijze op maat gemaakt waarbij we onze basisvoorwaarden waarborgen.

 

Hieronder volgen de basisvoorwaarden

 

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is de training ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ voor gevorderden ontwikkeld.

 

Leervormen

Dans en beweging

Speloefeningen

Themalied

Kijk en luister momenten