Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

coaching foto

 

Algemeen
Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.  De coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe.
Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: vanuit motivatie iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Coaching als preventie maatregel
Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie of een burn-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de inherente ontwikkelbehoefte van mensen bij te dragen.