ik zie ik zie wat jij niet ziet

ik zie ik zie wat jij niet ziet

12967374_1001677609867548_4219312238137306302_o.jpg

Introductie
Al jaren zijn scholen met het Ministerie van Onderwijs bezig het probleem pesten aan te pakken. Terecht als we na onderzoek kunnen concluderen dat ruim 15% wel eens slachtoffer is geweest van pesten. De gevolgen van pesten zijn soms ernstig en langdurig,. Niet alleen voor de slachtoffers (waar vaak de aandacht naar uit gaat) maar ook voor degene die zelf pest. Het is daarom zaak pesten op een goede manier aan te pakken of nog beter, te voorkomen.

Wie zijn wij
Door de vele aandacht rondom het thema pesten is er een wildgroei aan trainingen ontstaan. Dit maakt het voor de scholen niet gemakkelijk om een goede keuze te maken. Veel trainingen werken op dezelfde manier. Wij, ‘Oranjebeek instituut’, zijn een organisatie samengesteld uit psychologen, therapeuten, energetische kijkers, dansers en ervaringsdeskundigen. Bezieling, passie, en liefde staan bij ons hoog in het vaandel.

Werkwijze
Er is een bewuste keuze gemaakt om psychologen en therapeuten samen te laten werken met dansers en ervaringsdeskundigen. Door deze kruisbestuiving ontstaan er trainingen die diepere laag raakt, waarbij het tegenovergestelde wordt ervaren, namelijk lichtheid. Dit sluit volgens ‘Oranjebeek instituut’ aan op de doelgroep.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer je ratio en gevoel eerst los van elkaar koppelt (behandelt) om ze vervolgens met elkaar te laten integreren, er een optimale verbintenis ontstaat die diep tot aan de wortel rijkt. De kans op wezenlijke verandering is hierdoor groot. Vanuit een positieve insteek leren kinderen op een andere manier naar elkaar kijken en luisteren: vol vertrouwen in veiligheid, rust en wederzijds respect.

Succes bepaalt de school
Iedere klas heeft zijn eigen specifieke vraag en uitdaging. Wij werken vanuit individuele casuïstiek wat inhoud dat we middels nauwgezet vooronderzoek en vraaganalyse een duidelijk beeld krijgen waar jouw klas behoefte aan heeft. Onze training wordt door deze werkwijze op maat gemaakt waarbij we onze basisvoorwaarden waarborgen.

Hieronder volgen de basisvoorwaarden

Doelgroep
De training is speciaal ontwikkeld voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is de training ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ voor gevorderden ontwikkeld.

Leervormen
Dans en beweging
Speloefeningen
Themalied
Kijk en luister momenten

Uitleg leervormen
Om gevoel meer aan bod te laten komen, is er voor de leervorm ‘dans en beweging’ gekozen. Het is een primaire vorm om je gevoel te laten spreken. Dankzij groepsgesprekken, kijk en luistermomenten leer je gevoelens die ontstaan om te zetten in woorden. Door het themalied in te zetten, ontstaat er herkenning en inbedding.

Werkvormen
Klassikaal (groepsinzicht, en vanuit individu)
Kleine groepjes
Tweetallen

Uitleg werkvormen
Groepsdynamica is een belangrijk onderdeel van deze training. Middels diverse opstellingen zullen de kinderen ervaren wat er met je gebeurt als je bij een groep hoort dan wel buiten gesloten wordt.

Thema’s die belicht zullen worden
Lichaamstaal (docent(en) worden nauw betrokken bij dit onderdeel)
Assertiviteit
Coping (leren omgaan met stress, negatieve ervaringen)
Pest attitude

Duur training
De training heeft een duur van 60 min per keer
Totaal aantal lessen 6 t/m 8 (afhankelijk van de vraag)
De docent participeert bijna bij alle lessen

 

Aanvullende trainingen (afzonderlijk te boeken)

‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ VOOR DOCENTEN

Vanuit het Heykoop model leer je beter naar de lichaamstaal van de leerling kijken. Binnen het basisonderwijs is deze methode vrij nieuw. Heykoop stelt het belang centraal van vroegtijdige herkenning van signalen bij leerlingen die ondersteuning nodig hebben (d.m.v. observatie van hun lichaamstaal). Door het vroegtijdig signaleren voorkom je een aantal belangrijke zaken, te weten; Eerder signaleren maakt het ombuigen van (negatief) gedrag makkelijker. De leerling krijgt geen negatieve aandacht (je springt niet meer in als het te laat is). Zowel leerling als omgeving ervaren een veilige en prettige sfeer waarbij rust, vertrouwen en wederzijds respect meer en meer de overhand nemen.

‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ VOOR OUDERS

Als ouder wil je niets liever dat je zoon of dochter gelukkig is en maximaal presteert op school. Het is daarom belangrijk te weten waar jij als school voor staat, wat je inzet is bij thema’s als pesten. Uit onderzoek (Ministerie van Onderwijs sept. 2009) is gebleken dat wanneer een school een duidelijk standpunt in neemt rondom het thema pesten, dat het vertrouwen van de ouders richting de school met meer dan 46% toe neemt.

Bij deze training werken school en ‘Oranjebeek instituut’ samen om ouders voor te lichten hoe de school met onderwerpen als pesten omgaan. Tevens krijgen ouders diverse handvatten en tips rondom gesprekken voeren met hun zoon of dochter over gedrag in het algemeen en pesten in het bijzonder en hoe hier mee om te gaan.