Deze week een verhaal uit de praktijk. …

Deze week een verhaal uit de praktijk. …


Deze week een verhaal uit de praktijk.

Sinds eind mei heb ik Cor in de praktijk, 7 jaar en autistisch. Door zijn autisme vindt Cor het lastig om contact te maken met de buitenwereld. Zijn moeder is zijn verlengstuk en gaat overal mee naartoe, zij is zijn veilige haven. Na weken van voorbereiding is vandaag het moment om Cor voor het eerst sinds jaren uit zijn comfort zone van zijn moeder te halen.

Als Cor met zijn moeder binnenkomt staat er een koffertje naast de tafel waar we altijd met elkaar aan zitten. Het koffertje heeft de lievelings kleur van Cor, donker groen. Hij kijkt naar de koffer maar zegt of vraagt niets. Hij gaat zoals altijd op dezelfde plek zitten, met moeder dicht tegen hem aan. Omdat Cor heel veel houvast heeft aan structuur zijn de sessies altijd hetzelfde ingedeeld. Een van de laatste vragen is wat Cor zelf wilt inbrengen. Wanneer we vandaag bij deze vraag aankomen zie ik dat Cor dit keer voor het eerst van slag raakt. Hij kruipt nog dichter tegen moeder aan. Als moeder vraagt wat er is haalt hij zijn schouders op. Ik waag een gok en vraag wat zijn lievelings kleur is. Weer haalt hij zijn schouders op. Moeder haakt in en vraagt kun je jou lievelings kleur aanwijzen? Cor kijkt dan naar de koffer maar zegt nog niks. Ik vraag hem waar hij naar kijkt. Hij wijst voorzichtig naar de koffer. Je bedoelt deze koffer? En ik tik op de koffer. Waarom is die koffer daar, vraagt Cor. Ik ontwijk zijn vraag en en vertel hem dat het een speciale koffer is. Verbaasd kijkt Cor naar zijn moeder, naar mij en dan weer naar moeder.
ik leg mijn hand op de koffer en wacht tot Cor mij aankijkt. Deze koffer is heel speciaal, deze koffer gaat jou helpen. Cor zegt niks maar staat op en komt naast mij zitten. Ik zie dat moeder verbaasd kijkt en moet glimlachen Het is voor het eerst dat Cor zich loskoppelt van zijn moeder.
Ik wijs naar de koffer en vraag of hij weet waarom deze koffer zo speciaal is. Hij schut zijn hoofd, hij weet het niet. Deze koffer wordt jou vriend. Deze koffer gaat jou helpen bij dingen die eigenlijk heel spannend zijn, die je eigenlijk niet durft te doen. Hij kijkt me met grote ogen aan. Deze koffer heb ik speciaal voor jou gekocht. Zijn ogen kijken naar de koffer. Zal ik uitleggen hoe deze koffer werkt? Cor knikt voorzichtig ja. Weet je nog dat ik een paar keer heb verteld dat jij steeds groter en groter wordt? En dat mamma soms even wat alleen moet doen? Bijvoorbeeld even naar boven moet lopen? Cor knikt ja. Als mamma dan even weg gaat heb jij straks je nieuwe vriend, deze speciale koffer. En zal ik je eens wat vertellen, deze koffer heeft jou vandaag al geholpen.. Hij kijkt me opnieuw met grote ogen aan. Weet je wel hoe stoer jij bent? Hij schud dat hij dat niet weet. Waar zit je nu? Cor kijkt naar beneden waar hij op zit. Kijkt dan naar de koffer en dan naar zijn moeder. Mamma, mamma hij werkt echt. Moeder schiet vol. Cor schrikt en rent naar zijn moeder. Niet huilen mamma, niet huilen. Moeder pakt hem vast en kust hem op zijn hoofd. Ik ben zo trots op jou, zo trots. Hij kijk haar aan, je ziet dat hij door de war is. Mamma huilt maar mamma zegt ook dat ze trots is, een contradictie in zijn hoofd. Ze aait hem over zijn bol en ziet hem langzaam wat rustiger worden. Moeder vraagt of hij de koffer mooi vindt. Hij knikt. Ik leg mijn hand weer op de koffer. Zullen we volgende week weer verder praten over de koffer? Opnieuw knikt hij ja.
Ik zal de speciale koffer heel goed bewaren. En zal ik je wat vertellen, we spreken af dat jij hem na de volgende keer mag meenemen.
We sluiten zoals altijd iedere sessie af met een echte stoere high vijf.

Wil jij vandaag nog afscheid nemen
van de koffer?
Dag koffer zegt Cor. Hij pakt de hand van zijn moeder en samen lopen ze naar de voordeur. Zonder om te kijken zegt Cor zoals altijd; tot de andere keer Marco.
Tot de volgende keer Cor.

Oranjebeek instituut biedt naast reguliere therapie ook specialisatie trainingen. Een daarvan is autisme.
Source


3 gedachten over “Deze week een verhaal uit de praktijk. …

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.